Strefa klienta
Pomoc

Czy na stażu przysługuje urlop okolicznosciowy z tytułu zawarcia ślubu


Pytanie:

Odpowiedź:

Bezrobotny skierowany na staż nie jest pracownikiem z tego powodu nie stosuje się do niego zapisów rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późń. zm). Jednakże od dnia 1 czerwca 2004 r. bezrobotnym (w tym absolwentom) odbywającym staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Za dni wolne przysługuje stypendium (art. 53 ust 7 ustawy z z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. Nr 99, poz. 1001). Tak więc ma Pani mozliwość uzyskania w owym okresie dni wolnych.

Hasła:

dni wolne dla absolwenta, urlop okolicznościowy

Data odpowiedzi:

18-05-2005r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

115939

Podobne:

Czy w czasie odbywania stażu absolwenckiego przysługują dni urlopu okolicznościowego (własny ślub) ?

Czy w czasie odbywania stażu absolwenckiego przysługują dni urlopu okolicznościowego (własny ślub) ?

Czy będąc na stażu w Starostwie powiatowym przysługuje mi urlop okolicznościowy z okazji mojego ślubu? Czy należy się on tylko…

Czy będąc na stażu w Starostwie powiatowym przysługuje mi urlop okolicznościowy z okazji mojego ślubu? Czy należy się on tylko pracownikom?

Czy bądąc na stażu w Starostwie powiatowym przysługuje mi urlop okolicznościowy z okazji mojego ślubu? Czy należy się on tylko…

Czy bądąc na stażu w Starostwie powiatowym przysługuje mi urlop okolicznościowy z okazji mojego ślubu? Czy należy się on tylko pracownikom?

Czy stażyście skierowanemu z Urzędu Pracy na staż przysługuje dwudniowy urlop okolicznościowy z okazji ślubu? Nie jestem pracownikiem tylko stażystą…

Czy stażyście skierowanemu z Urzędu Pracy na staż przysługuje dwudniowy urlop okolicznościowy z okazji ślubu? Nie jestem pracownikiem tylko stażystą w instytucji samorządowej