Strefa klienta
Pomoc

Czy nagroda jubileuszowa podlega potrąceniu z wynagrodzenia pracownika ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym pracownik otrzymał nagrodę jubileuszową, wówczas dolicza się ją do jego wynagrodzenia w tym miesiącu i dokonuje się wtedy należnych potrąceń z całości wynagrodzenia. Są to potrącenia wynikające z art. 87 par. 1 K.p.- po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ustawodawca wymienia tutaj: 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 4) kary pienieżne przewidziane w art. 108 K.p. Powyższe potwierdza linia orzecznicza Sądu Najwyższego . W wyroku dnia 17 lutego 2004 r. , I PK 217/03, (OSNP 2004/24/419) SN uznał, że odprawa emerytalna oraz nagroda jubileuszowa podlegają ochronie przed potrąceniami tak jak wynagrodzenie za pracę. W świetle art. 87(1) K.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 2) 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, 3) 90% minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p. Co ważne, jeżeli potrącenia dotyczą świadczeń alimentacyjnych wówczas mogą być dokonywane do wysokości 3/5 wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 87 par. 3 pkt 1 K.p.). Podstawa prawna: - art. 87 par. 1 i 3 K.p, - wyrok SN dnia 17 lutego 2004 r. , I PK 217/03, (OSNP 2004/24/419) Stan prawny na 14 marca 2010 r. WK

Hasła:

nagroda jubileuszowa

Data odpowiedzi:

17-03-2010r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

229728

Podobne:

Czy pracodawca może dokonywać potrąceń komorniczych z odprawy emerytalnej lub nagrody jubileuszowej ?

Czy pracodawca może dokonywać potrąceń komorniczych z odprawy emerytalnej lub nagrody jubileuszowej ?

Jest pracownikiem administracji w szkolnictwie artystycznym. Pytanie: Ile % należy sie nagrody jubiliuszowej po 40 latach nieprzerwanej pracy. Jakie potrącenia…

Jestem pracownikiem administracji w szkolnictwie artystycznym. Pytanie: Ile % należy sie nagrody jubiliuszowej po 40 latach nieprzerwanej pracy. Jakie potrącenia z tej nagrody przy wypłacie.

Czy nagroda jubileuszowa podlega egzekucji komorniczej? Czy zakład pracy ( na podstawie zajęcia komorniczego) jest zobowiązany do niewypłacania nagrody jubileuszowej…

Czy nagroda jubileuszowa podlega egzekucji komorniczej? Czy zakład pracy ( na podstawie zajęcia komorniczego) jest zobowiązany do niewypłacania nagrody jubileuszowej do rąk pracownika, którego wynagrodzenie jest zajęte?

Mam zajęcia komornicze poborów w wysokości 50%. Czy w przypadku uzyskania nagrody jubileuszowej również musi być potrącenie 50 % nagrody…

Mam zajęcia komornicze poborów w wysokości 50%. Czy w przypadku uzyskania nagrody jubileuszowej również musi być potrącenie 50 % nagrody ? Jaka kwota jest przeznaczona na zajęcia komornicze