Strefa klienta
Pomoc

Czy należy mi się „trzynasta pensja”?


Pytanie:

Pracowałam w domu pomocy społecznej od 10.11.2007 do 04.12.2008 r. Wiem, że w tym zakładzie są wypłacane trzynaste pensje dla pracowników. Od połowy maja 2008 do dnia zwolnienia, byłam na zwolnieniu lekarskim (zagrożona ciąża). W chwili obecnej jestem na zasiłku macierzyńskim. Dzwoniłam do kadrowej, ale ona poinformowała mnie, że nie zostanie mi wypłacona trzynastka ponieważ nie przepracowałam pełnego pół roku (w sensie - byłam na zwolnieniu, a nie fizycznie w pracy). Czy jest to zgodne z przepisami ?

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie zawiera art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997 r. nr 160, poz. 1080 ze zm.). W artykule tym ustawodawca wskazuje, że pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. W omawianym przypadku w celu otrzymania trzynastej pensji w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym pracownik musi mieć przepracowane efektywnie co najmniej pół roku. Oznacza to, że do wymaganych 6 miesięcy wliczany jest czas, w którym pracownik świadczył pracę a nie tylko pozostawał w stosunku pracy u danego pracodawcy. Poza tym na równi z okresem świadczenia pracy wlicza się tylko urlop wypoczynkowy pracownika, urlop dla poratowania zdrowia (nauczyciele) , oraz urlop wychowawczy (art. 3 ustawy). Okres nieobecności w pracy (zwolnienie lekarskie, świadczenie rehabilitacyjne, urlop macierzyński, urlop bezpłatny) traktowany jest w tym przypadku jako niewykonywanie pracy. Nie może być on wliczony do okresu wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Podstawa prawna: - art. 2 ust. 2 , - art. 3 Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997 r. nr 160, poz. 1080 ze zm.) Orzecznictwo uzupełniające Sądu Najwyższego: Uchwała SN z dnia 25 lipca 2003 r., III PZP 7/03 (OSNP 2004/2/26): „1. Warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.) jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego”. Stan prawny na 20 stycznia 2009 r. WK .

Hasła:

trzynastka

Data odpowiedzi:

20-01-2009r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

138138

Podobne:

Stanowisko MEN w sprawie zasad nabycia prawa do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez nauczycieli zatrudnionych w jednostkach sfery Budżetowej

Stanowisko MEN w sprawie zasad nabycia prawa do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez nauczycieli zatrudnionych w jednostkach sfery Budżetowej

1.Czy pracownik może zrzec się odsetek od nieterminowo wypłaconej 13-tki zasądzonej wyrokiem sądowym. 2.Jaki jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy…

Egzekucja odsetek

Czy pracownik może zrzec się odsetek od nieterminowo wypłaconej 13-tki zasądzonej wyrokiem sądowym ?

Czy pracownik może zrzec się odsetek od nieterminowo wypłaconej 13-tki zasądzonej wyrokiem sądowym ?

W dniu 17 sierpnia 2007 r. Sąd Rejonowy zasądził od pozwanego (Zakład) na rzecz powoda (byłego pracownika) odszkodowanie wraz z…

Czy pracownicy z którą rozwiązano umowę o pracę i zatrudniono ponownie w ramach umowy zlecenia przy wypłacie 13-stki z tytułu poprzedniej umowy należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu?