Strefa klienta
Pomoc

Czy należy sie zasiłek dla bezrobotnych , jeżeli moja mama pracuje na pół etatu?


Pytanie:

Moja mama w okresie od 4 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 pracuje jako sprzątaczka w Urzędzie Skarbowym. Niestety przetarg na dalsze lata wygrała inna firma. Mama pracuje na 1/2 etatu. Brutto ma około 650zł, na rękę 530zł. Chciałabym wiedzieć czy po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, będzie należał się mojej mamie zasiłek dla bezrobotnych. Dodam, że w okresie od maja do grudnia 2009 roku mama nie pracowała. Zadaję pytanie na forum gdyż w urzędzie Panie powiedziały mojej mamie, że dowie się jak się zarejestruje.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415) zasiłek dla bezrobotnych przysługuje jeżeli: 
1) nie ma dla bezrobotnego ze strony PUP propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych;
2) bezrobotny   posiada   udokumentowany okres zatrudnienia wynoszący   co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się;
3) bezrobotny   osiągał   przed    rejestracją w PUP wynagrodzenie równe   co najmniej minimalnemu   wynagrodzeniu   za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
W omawianym przypadku Pana   mama   może   zarejestrować się w   Pup jako osoba bezrobotna. Zasiłku jednak nie otrzyma , ponieważ jej wynagrodzenie   jest mniejsze   od   minimalnego wynagrodzenia za pracę. W ewidencji urzędu pracy będzie   bezrobotną bez prawa do zasiłku.
 
Podstawa prawna:
- art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415)
 
Stan prawny na 28 listopada 2010 r.
WK  

Hasła:

zasiłek dla bezrobotnych

Data odpowiedzi:

01-12-2010r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

231521

Podobne:

Mam 25lat i studiuję zaocznie W marcu 2004r wypowiedziałam umowe o prace z zachowaniem 3miesiecznego okresu wypowiedzenia, a więc umowa…

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Czy w świetle obowiązujących przepisów bezrobotne wdowy i wdowcy po utracie prawa do renty rodzinnej w zbiegu z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Czy w świetle obowiązujących przepisów bezrobotne wdowy i wdowcy po utracie prawa do renty rodzinnej w zbiegu z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Jestem zatrudniona na umowę o pracę od 1977 roku. W chwili obecnej otrzymałam wypowiedzenie. W okresie 1981-1992 przebywałam 4 razy…

Jestem zatrudniona na umo...

czy absolwent szkoły zawodowej z praktyczną nauką zawodu zatrudniony w zakładzie pracy w okresie nauki w pełnym wymiarze jako uczeń…

czy absolwent szkoły zaw...