Strefa klienta
Pomoc

Czy należy skierować do sądu pozew przeciw sprawcy mojego wypadku, czy też wystarczy pozwać firmę ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia OC tego sprawcy?


Pytanie:

Odpowiedź:

Nie jest konieczne występowanie z pozwem przeciwko sprawcy. Wystarczy pozwać zakład ubezpieczeń. Sprawca wypadku może nie być wypłacalny. Zatem przede wszystkim należy wystąpić z roszczeniem przeciwko ubezpieczycielowi. Praktyka wskazuje, że wiele zakładów ubezpieczeń przyznaje poszkodowanym niższe odszkodowania od tych jakie mogliby uzyskać na podstawie wyroku sądowego, licząc na to, iż poszkodowany nie zdecyduje się na wniesie pozwu do sądu. Często poszkodowani obawiają się kosztów jakie trzeba będzie ponieść w związku z prowadzeniem sprawy. Obawy te nie są do końca uzasadnione, ponieważ w wielu przypadkach można starać się o zwolnienie z kosztów sądowych lub przynajmniej ich ograniczenie. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że sąd uzna, iż roszczenie jest niezasadne. W przypadku przegranej poszkodowanego w sądzie, poszkodowany będzie musiał zwrócić koszty procesu pozwanym. JM

Data odpowiedzi:

31-10-2006r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

131161

Podobne:

Czy należne jest odszkodowanie dla mnie od ubezpieczyciela w przypadku gdy wynajmowałem halę od osoby prywatnej do celów zarobkowych (warsztat…

Odszkodowanie za pożar wynajmowanego magazynu

Czy pozwać sprawcę wypadku czy ubezpieczyciela?

Czy pozwać sprawcę wypadku czy ubezpieczyciela?

Świadczenie z ZUS a odszkodowanie z OC kierowcy

Świadczenie z ZUS a odszkodowanie z OC kierowcy

W związku z wypadkiem w drodze do pracy jako pasażer autobusu dostałem odszkodowanie od ZUS za uszczerbek na zdrowiu. Ponieważ,…

W związku z wypadkiem w...