Strefa klienta
Pomoc

Czy okres nie pobierania zasiłku dla bezrobotnych liczy mi się do stażu emerytalnego?


Pytanie:

Chciałabym się dowiedzieć czy jako bezrobotny bez prawa do zasiłku, ten okres w którym jestem zarejestrowana liczy mi się do stażu emerytalnego pomimo, że nie pobieram zasiłku ? 

Odpowiedź:

Okres  którym bezrobotny nie pobiera zasiłku  Powiatowego Urzędu Pracy  nie jest wymieniony w art. 6 ani w art.7 Ustawy  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  - Dz.U.z 2009 r. nr 153, poz. 1227(okresy składkowe i nieskładkowe). Nie liczy  się on w ogóle do stażu emerytalnego. Potwierdza to najnowsze orzecznictwo.  Z uzasadnienia do wyroku WSA w Warszawie, II SA/Wa 1781/10 wynika że „(…) fakt zarejestrowania w charakterze osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku nie stanowi okresu składkowego ani okresu nieskładkowego”

WK

Lex iubeat non disputat – prawo nakazuje, a nie dyskutuje

Hasła:

bezrobocie, emerytura, zasiłek dla bezrobotnych, staż pracy, adwokat, bezrobotny, prawo, prawnik, porady prawne

Data odpowiedzi:

20-07-2011r.

Działy prawa:

Pracy Ubezpieczenia społeczne

Numer porady:

232043

Podobne: