Strefa klienta
Pomoc

Czy po odbyciu stażu rocznego należy się zasiłek dla bezrobotnych


Pytanie:

Odpowiedź:

Odbycie rocznego stażu absolwenckiego nie uprawnia do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych.

Hasła:

staż absolwencki, absolwent, zasiłek dla bezrobotnych

Data odpowiedzi:

13-10-2004r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

102360

Podobne:

Jak będę miała płacone jeśli mam zwolnienie lekarskie i jestem na chorobowym? Muszę dodać, że nie przepracowałam jeszcze 1 miesiaca…

Choroba w czasie odbywania stażu z urzędu pracy

Czy staż absolwencki wlicza się do stażu pracy? Wiem ze cos się zmieniło w tej kwestii niedawno. Ja odbywałam staż…

Staż z urzędu pracy a uprawnienia pracownicze

Moja córka odbywała staż absolwencki z Urzędu Pracy w dniach od 15.01.2006 do15.10.2006r, pod koniec stażu okazało się,że jast w…

Staż z Urzędu Pracy

Czy okres odbytego stażu absolwenckiego należy doliczyć do ogólnego stażu pracy i stażu urlopowego?

Czy okres odbytego stażu absolwenckiego należy doliczyć do ogólnego stażu pracy i stażu urlopowego?