Strefa klienta
Pomoc

Czy pracodawca może mnie zwolnić za to, że komornik zajął moje wynagrodzenie ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Pracodawca nie może zwolnić pracownika za to, że z jego wynagrodzenia musi potrącać co miesiąc określoną kwotę na mocy tytułu wykonawczego. Nie jest to żadna przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy, która miałaby umocowanie w przepisach prawa pracy. Na podstawie art. 87 par. 1 pkt 2 K.p. z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych mogą być potrącane należności egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych. Są to koszty ponoszone przez pracownika a nie pracodawcę. Ewentualną przyczyną która uzasadniałaby wypowiedzenie umowy o pracę mogłaby być sytuacja kiedy to pracownik został skazany prawomocnym wyrokiem za defraudację mienia poprzedniego pracodawcy a informacja ta została przez niego zatajona. Wypowiedzenie umowy w takim przypadku byłoby możliwe gdyby pracownik wykonywał pracę związaną np: z obrotem gotówką itd. WK

Data odpowiedzi:

17-03-2010r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

230371

Podobne:

Co mogę zrobić, jeśli jestem na zwolnieniu lekarskim, a szef zalega z pensją ponad 10 dni. Jak według prawa można…

Co mogę zrobić, jeśli jestem na zwolnieniu lekarskim, a szef zalega z pensją ponad 10 dni. Jak według prawa można wyegzekwować tę pensję. Co zrobić, jeśli problem się powtarza?

Co mogę zrobić, jeśli jestem na zwolnieniu lekarskim, a szef zalega z pensją ponad 10 dni. Jak według prawa można…

Co mogę zrobić, jeśli jestem na zwolnieniu lekarskim, a szef zalega z pensją ponad 10 dni. Jak według prawa można wyegzekwować tę pensję. Co zrobić, jeśli problem się powtarza?

W jaki sposób mogę upomnieć się w zakładzie o wyrównanie moich zarobków, skoro są utajnione i nikt o nikim nic…

W jaki sposób mogę upomnieć się w zakładzie o wyrównanie moich zarobków, skoro są utajnione i nikt o nikim nic niewie, i czy ta zasada o tajności jest zgodna z prawem, bo przecież to mija się z celem, bo w taki sposób jeden pracownik może by