Strefa klienta
Pomoc

Czy pracodawca może zmienić mi godziny pracy z dnia na dzień?


Pytanie:

Przez 4 lata pracowałam w godz. 7 - 15. Teraz pracodawca chce żebym pracowała dwa dni w tygodniu w godz. 9 - 17. Jest mi to nie na rękę ponieważ mam jeszcze inne zobowiązania, które do tej pory nie kolidowały z moimi godzinami pracy.

Odpowiedź:

W tej sytuacji istotnie zmieniają się warunki pracy a taka zmiana wymaga zastosowani przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego lub zawarcia z pracownikiem porozumienia stron w tej materii. W sytuacji kiedy pracodawca chce zmienić warunki pracy i płacy może tego dokonać za pomocą wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 k.p.). Na podstawie tego artykułu wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Jeśli chodzi o okresy wypowiedzenia wspominane w tym artykule stosuje się tutaj okresy wynikające z kodeksu pracy a dotyczące okresów wypowiedzeń umów o pracę (art. 33 - 36 k.p). W przypadku pracownika zatrudnionego na czas nie określony okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (art. 36 § 1 pkt. 3 k.p.). Zmiana warunków pracy i płacy w tym trybie jest możliwa tylko wtedy kiedy pracownik zgodzi się na zmianę warunków (co istotne jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki). W razie braku zgody pracownika na zmianę warunków pracy i płacy w tym trybie pracodawca nie może ich zmienić do końca okresu wypowiedzenia.

Hasła:

wypowiedzenie zmieniające

Data odpowiedzi:

14-09-2005r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

124740

Podobne:

Ryszard C.: Moja żona pracowała na stanowisku operatora w centrali telefonicznej. Taki rodzaj pracy ustalono w umowie o pracę. W…

W jaki sposób obronić się przed takim postępowaniem kierownictwa?

Pracuję w dużej korporacji na pełnym etacie , jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Jednocześnie w oddziale , w którym pracuje…

Wypowiedzenie zmieniające a zgoda społecznego inspektora pracy

Czy można zmusić pracownika do pełnienia dyżurów poza godzinami pracy? Zatrudniamy projektantów systemów sterowania i nie mają wpisanej dyspozycyjności w…

Czy można zmusić pracow...

Czy aneks to wypowiedzenie zmieniające ?

Czy aneks to wypowiedzenie zmieniające ?