Strefa klienta
Pomoc

Czy pracując na 1/2 etatu wypracowuje się prawo o emerytury ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U z 2004 r., Nr 39 poz. 353 z późń. zm.) przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy: 1) składkowe, 2) nieskładkowe. Co istotne przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Okres zatrudnienia na umowę o pracę na 1/2 etatu jest okresem podlegania ubezpieczeniu czyli okresem składkowym. Sam wymiar etatu nie ma znaczenia przy ustalaniu prawa do emerytury (rok pracy na 1/2 etatu liczy się tak samo jak rok pracy na pełen etat). Przy ustalaniu wysokości emerytury istotna będzie wyłącznie wysokość odprowadzanej składki emerytalno - rentowej a ta zależy od wysokości wynagrodzenia. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U z 2004 r., Nr 39 poz. 353 z późń. zm.) RC

Hasła:

emerytura

Data odpowiedzi:

01-06-2007r.

Działy prawa:

Numer porady:

133836

Podobne:

Wypłata emerytur od 01.10.2011 dla kontynuujących zatrudnienie

Wypłata emerytur od 01.10.2011 dla kontynuujących zatrudnienie

Czy płatnicy składek mają obowiązek zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spośród pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym…

Czy płatnicy składek mają obowiązek zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spośród pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jedynie tych pracowników, którzy wykonują prace w pełnym wymi

Czy 1/2 etatu i 3/4 etatu są wliczane do lat pracy tak samo jak cały etat?

Czy 1/2 etatu i 3/4 etatu są wliczane do lat pracy tak samo jak cały etat?

W naszym zakładzie zatrudniony jest pracownik w wieku 72 lat na 1/3 etatu, zamierzamy wypowiedzieć mu zawartą na czas nieokreślony…

Przyczyna wypowiedzenia