Strefa klienta
Pomoc

Czy prowadząc firmę prywatną, można zatrudnić kogoś jako wolontariusza, tzn. ta osoba chciałaby pracować w firmie charytatywnie. Jeśli tak, to w jaki sposób w takim wypadku rozliczyć się z US?


Pytanie:

Odpowiedź:

Właściwa tu jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. NR 96, poz 873). W art. 42 tej ustawy określono gdzie wolontariusze mogą wykonywać świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy i nie ma tam wymienionych firm prywatnych. Tak więc bycie wolontariuszem w firmie prywatnej nie jest możliwe.

Data odpowiedzi:

16-12-2003r.

Działy prawa:

Administracyjne Cywilne Pracy

Numer porady:

10178

Podobne:

Czy mogę odbywac wolontariat w firmie konkurencyjnej majac podpisana umowe o zakazie konkurencji obowiązująca po zakonczeniu stosunku pracy.

Czy mogę odbywać wolontariat w firmie konkurencyjnej mając podpisana umowę o zakazie konkurencji obowiązująca po zakończeniu stosunku pracy.