Strefa klienta
Pomoc

Czy przysługuje sie pracownikowi urlop okolicznościowy w przypadku śmierci szwagra ? Wiem że w przypadku siostry czy brata jest 1 dzień a w przypadku bratowej czy szwagra ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Zagadnienia związane ze zwolnieniami od pracy dotyczącymi zdarzeń losowych czy rodzinnych zostały określone w § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281). Na podstawie § 15 powyższego rozporządzenia pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący: 1) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 2) 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. Co istotne zakres tych zwolnienień został określony szczegółowo w podanym powyżej rozporządzeniu. Jego rozszerzenie może nastąpić na podstawie odpowiednich zapisów w regulaminie pracy czy układzie zbiorowym pracy. Z tego powodu o ile nie ma odpowiedniego zapisu w podanych powyżej wewnątrz zakładowych aktach prawnych urlop okolicznościowy z tytułu śmierci szwagra nie przysługuje. Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281) RC

Hasła:

urlop okolicznościowy

Data odpowiedzi:

06-05-2007r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

133565

Podobne: