Strefa klienta
Pomoc

Czy publiczna szkoła podstawowa posiada osobowość prawną ? Czy można powierzyć obowiązki dyrektora na czas dłuższy niż 1/2 roku ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Publiczna szkoła podstawowa nie posiada osobowości prawnej. Osobowość prawną posiadają podmioty, które zakładają i prowadzą szkołę - Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne lub fizyczne. Obecnie w zdecydowanej większości są to jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 96.67.329 z późń. zmianami (ostatnie zmiany Dz. U. 01.111.1194) - Art. 36a ustęp 8srednik1111 stanowisko dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.

Data odpowiedzi:

03-05-2002r.

Działy prawa:

Administracyjne Cywilne

Numer porady:

790

Podobne:

Pytanie podatnika: „- Czy jednostka obsługi szkół i placówek oświatowych może być płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku…

Pytanie podatnika: „- Czy jednostka obsługi szkół i placówek oświatowych może być płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do osób zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach? - Czy urząd gminy prowadzący wspólną