Strefa klienta
Pomoc

Czy rolnik może wystąpić ze spółki wodnej? Jestem członkiem tzw. spółki wodnej i chciałbym z niej wystąpić, gdyż nie wywiązuje się zadowalająco ze swoich zadań. Poza tym za dużo to mnie kosztuje. Jakie czynności musze podjąć


Pytanie:

Odpowiedź:

Spółka wodna nie jest spółką zarówno w rozumieniu prawa cywilnego, jak też prawa handlowego. Stanowi ona związek osób fizycznych lub prawnych tworzony dla wykonania, utrzymania i eksploatacji urządzeń wodnych, uregulowany przez prawo wodne tak, w zakresie organizacji, jak i działalności. Spółka wodna jest zatem instytucją prawa wodnego o określonej strukturze organizacyjnej i o ściśle ustalonych przez to prawo celach działania. Przepisy prawa wodnego nie przewidują instytucji wystąpienia członka spółki wodnej, lecz pozostawiają tę kwestię w gestii wspólników, ponieważ w myśl art. 166 jednym z elementów statutu spółki powinna być regulacja dotycząca wykluczenia członków ze spółki. Uważam, że odpowiedź na pytanie jest taka, że każdy wspólnik może wystąpić ze spółki wodnej, jednakże szczegółowe postanowienia regulujące tą materię zapewne zostały zapisane w statucie spółki.

Data odpowiedzi:

29-06-2003r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

6109

Podobne: