Strefa klienta
Pomoc

Czy są przepisy dotyczące miejsca utworzenia placu manewrowego do nauki jazdy samochodami ciężarowymi i jakie to przepisy ?


Pytanie:

W odległości ok 20 metrów od budynku mieszkalnego który zamieszkuję utworzono plac manewrowy nauki jazdy sam. ciężarowymi (pod moim balkonem), nauka odbywa się przez cały tydzień (włącznie z sobotami i niedzielami) od 6.00 do 20.00 wraz z mieszkańcami chcemy sie tego problemu pozbyć.

Odpowiedź:

Należy sprawdzić legalność działalności szkoły. Sprawdzić też warto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalany przez gminę (ew. radę miasta). Obawiam się, że jeśli wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem, niewiele można zrobić. Należało w momencie uchwalania przez gminę planu zgłosić stosowne zarzuty. Jeśli natomiast uważają Państwo, że działania szkoły naruszają Państwa własność (np. poprzez hałas - tzw. immisje niematerialne) można wszcząć postępowanie sądowe o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych (prawo do wypoczynku i spokoju).

Data odpowiedzi:

11-03-2003r.

Działy prawa:

Administracyjne

Numer porady:

3451

Podobne: