Strefa klienta
Pomoc

Czy sprawa spadkowa może odbyć się w dowolnym mieście ?


Pytanie:

Czy sprawa spadkowa może odbyć się w dowolnym mieście, Czy jeden z uczestników może z ważnych powodów złożyć wniosek o przeprowadzenie sprawy w rejonie gdzie znajduje się nieruchomość (przedmiot sprawy). Jeden ze spadkobierców planuje złożyć wniosek w miejscu zamieszkania (inna miejscowość).

Odpowiedź:

Co do zasady czynności w postępowaniu spadkowym dokonywane są przez sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (jeżeli nie można tego ustalić - sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy) art. 628 KPC. Jest to właściwość wyłączna. Nie można więc jej zmieniać, chyba że przepisy szczególne przewidują inną właściwość. I tak:
- zabezpieczenie spadku właściwy jest sąd, w którego okręgu znajduje się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy art. 633 KPC
- dział spadku w tym przypadku sąd spadku (art. 628 KPC zasada) może na wniosek uczestnika działu (zgłoszony nie później niż na pierwszej rozprawie !) przekazać sprawę do rozpatrzenia przez sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się spadek lub znaczna jego część, albo sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają WSZYSCY współspadkobiercy. art. 683 KPC.
Jeżeli więc sprawa spadkowa, o której Pan/Pani napomina w pytaniu, dotyczy działu spadku, można wystąpić z wnioskiem o zmianę sądu, z zachowaniem przedstawionych przeze mnie warunków. Natomiast jeżeli postępowanie dotyczy stwierdzenia nabycia spadku, albo tytułu dziedziczenia, zachowku, zapisów, poleceń, wówczas wyłącznie właściwym jest sąd spadku (wg ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy) i nie można tego zmienić (art. 628 i 39 KPC).

Data odpowiedzi:

16-04-2003r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

4329

Podobne:

W październiku 2006 roku zmarła moja siostra, która w chwili śmierci była już wdową od dłuższego czasu oraz osobą bezdzietną,…

Brat zmarły podczas Powstania Warszawskiego

Czy sprawa spadkowa może odbyć się w dowolnym mieście. Czy jeden z uczestników może z ważnych powodów złożyć wniosek o…

Czy sprawa spadkowa może odbyć się w dowolnym mieście.