Strefa klienta
Pomoc

Czy sprawca wykroczenie figuruje w rejestrze karnym


Pytanie:

Zostałem ukarany z kodeksu wykroczeń artykuł 121 i 70, na karę grzywny 550 złotych. Chciałbym się dowiedzieć czy popełniłem „przestępstwo umyślne" i czy będę figurował w rejestrze karanych?

Odpowiedź:

Wykroczenie nie jest przestępstwem. Nawet osoba w stosunku, której orzeczono karę grzywny na podstawie kodeksu wykroczeń, może w dokumentach podawać, że nie była karana za przestępstwo umyślne. Informacja o grzywnie nie znajdzie się w Krajowym Rejestrze Karnym, ponieważ nie rejestruje się w nim wyroków wydanych w sprawach wykroczeń, z wyjątkiem sytuacji, gdy za wykroczenie orzeczona została kara aresztu. Osoba ukarana tylko grzywną za wykroczenie otrzyma więc zaświadczenie o niekaralności. JM

Hasła:

krajowy rejestr karny

Data odpowiedzi:

12-04-2007r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

128710

Podobne: