Strefa klienta
Pomoc

Czy testament nie potwierdzony przez notariusza ma swoją moc prawną ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Testament nie musi być sporządzany notarialnie. Najprostszą formą testamentu jest zwykła forma pisemna, ale muszą być spełnione określone przez ustawę warunki, a mianowicie: 1) testament musi być w całości spisany i podpisany własnoręcznie przez spadkodawcę, 2) może zawierać rozporządzenia tylko jednej osoby, 3) musi być opatrzony datą ( z tym że brak daty nie powoduje nieważności testamentu, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności testowania, Poza warunkami co do formy testamentu należy też pamiętać o tym, że testament może sporządzić tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych ( to jest pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona). W pewnych sytuacjach testament może być uznany za nieważny: Art. 945. § 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: 1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; 2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; 3) pod wpływem groźby.

Hasła:

testament

Data odpowiedzi:

31-10-2004r.

Działy prawa:

Spadkowe

Numer porady:

103315

Podobne:

Jak wyrazić swoja ostatnia wole w testamencie ?

Jak wyrazić swoja ostatnia wole w testamencie ?

Jak wyrazic swoja ostatnia wole w testamencie,po zwarciu slubu po raz drugi.Czy musze stosowac sie w/g zasad prawnych przy zapisywanych…

Jak wyrazic swoja ostatni...

Chciałabym rozpocząć postępowanie spadkowe po babci (chodzi mi o działki, których właścicielką jest moja nieżyjąca babcia), gdyż do tej pory…

Sprawa spadkowa

Witam! Chciałabym aby wszystko co posiadam dziedziczył mój partner życiowy. Nie mam dzieci, nigdy nie byłam mężatką. Domyślam się, że…

W jaki sposób powołać do dziedziczenia niespokrewnioną osobę?