Strefa klienta
Pomoc

Czy umowa-zlecenie i umowa o dzieło są wliczane do lat pracy ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Okresami składkowymi podlegającymi zaliczeniu przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń są między innymi okresy ubezpieczenia, okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych – tak mówi art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zatem do okresów składkowych zalicza się również pracę wykonywaną na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia. Wobec tego okresy pracy na podstawie umowy-zlecenia, od których odprowadzano składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe będą wliczone do lat pracy przy ustalaniu uprawnień emerytalnych. Natomiast okresy pracy na podstawie umowy o dzieło nie podlegają zaliczeniu do lat pracy przy ustalaniu prawa do świadczeń. Źródło: ZUS

Hasła:

umowa zlecenia, emerytura, umowa o dzieło

Data odpowiedzi:

02-04-2010r.

Działy prawa:

Cywilne Ubezpieczenia społeczne

Numer porady:

230622

Podobne:

Bardzo bym prosiła o przedstawienie różnic między umową o dzieło a umową zlecenie. Która z nich jest dla mnie korzystniejsza,…

Bardzobym prosiła o przedstawienie różnic między umową o dzieło a umową zlecenie. Która z nich jest dla mnie korzystniejsza, zależy mi na ubezpieczeniu, i czy praca na w/w umowy wlicza się do stażu pracy ?

Obecnie pracuje w firmie na umowie na czas nieokreślony przez 23 lata. Teraz mój pracodawca proponuję abym wzięła urlop bezpłatny…

Czy praca na umowę o dzieło będzie dla mnie korzystniejsza niż umowa o pracę?

Pracuję w firmie 11 lat. Uprawnienia emerytalne nabyłem w ubiegłym roku, jednak wniosek o jej przyznanie złożyłem 14 maja 2008…

Rozwiązanie umowy o pracę warunkiem otrzymania emerytury

Proszę o wykładnię prawną, czy mogę wykonywać usługi w zakresie introligatorstwa w formie „umowy o dzieło”? Ponieważ poprzednio wykonywałem usługi…

Czy można wykonywać usługi w zakresie introligatorstwa w formie „umowy o dzieło” z podmiotami gospodarczymi ?