Strefa klienta
Pomoc

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy i wysługi lat ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Umowa zlecenia stanowi umowę prawa cywilnego i nie liczy się do stażu pracy, jeżeli chodzi o urlopy, okres wypowiedzenia czy wysokość odprawy. Osoba zatrudniona na umowę zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu . Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 pażdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (publikacja: Dz.U. z 1998 r. nr 137, poz. 887, oraz z 2004 r. nr 210, poz. 2135) – „ Obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym podlegają, (…), osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są: 4) osobami wykonującymi pracę na podstawie (…) umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (…)”. Wyjątek od tej zasady zawarty jest w ust. 4 wymienionego artykułu. Wynika z niego, że osoby wykonujące pracę na umowie zlecenia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 lat. Jeżeli od umowy zlecenia były odprowadzane powyższe składki to umowa ta zostanie uwzględniona do wysokości emerytury. Zgodnie z dyspozycją art. 6 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (publikacja: tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 i nr 236, poz. 2355) umowa zlecenia stanowi okres składkowy. Podaję stosowny przepis tej ustawy: - Art. 6 ust. 1 pkt 1 – „Okresami składkowymi są następujące okresy: 1) ubezpieczenia (…)”. - Art. 6 6 ust. 2 - „ Za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne”. Treść tego przepisu odnosi się m.in. do pracy na obszarze Państwa polskiego wykonywanej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Data odpowiedzi:

07-01-2006r.

Działy prawa:

Numer porady:

129606

Podobne:

Bardzo bym prosiła o przedstawienie różnic między umową o dzieło a umową zlecenie. Która z nich jest dla mnie korzystniejsza,…

Bardzobym prosiła o przedstawienie różnic między umową o dzieło a umową zlecenie. Która z nich jest dla mnie korzystniejsza, zależy mi na ubezpieczeniu, i czy praca na w/w umowy wlicza się do stażu pracy ?

Obecnie pracuje w firmie na umowie na czas nieokreślony przez 23 lata. Teraz mój pracodawca proponuję abym wzięła urlop bezpłatny…

Czy praca na umowę o dzieło będzie dla mnie korzystniejsza niż umowa o pracę?

Czy umowa zlecenie jest wliczana do emerytury? Czy jest określona jakaś granica wysokości zarobku, od której jest zaliczany on do…

Czy umowa zlecenie jest wliczana do emerytury? Czy jest określona jakaś granica wysokości zarobku, od której jest zaliczany do lat pracy ?

Od roku 2000 do roku 2004 pracowałem w firmie ochroniarskiej która wydała mi tylko zaświadczenie że pracowałem w tej firmie…

Od roku 2000 do roku 2004 pracowałem w firmie ochroniarskiej która wydała mi tylko zaświadczenie że pracowałem w tej firmie na umowę zlecenie podała składki które zostały odprowadzane do ZUS-u i to wszystko. Czyli mam rozumieć że te lata l