Strefa klienta
Pomoc

Czy urlop wypoczynkowy mogę wykorzystać po dłuższym chorobowym ?


Pytanie:

Czy po zwolnieniu chorobowym można wyjechać na zaplanowany urlop? Szef mówi, że najpierw muszę zrobić badania i przepracować przynajmniej tydzień.

Odpowiedź:

W art. 229 par. 2 K.p. ustawodawca wskazuje, że w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. W przypadku, gdy po zakończeniu zwolnienia lekarskiego trwającego powyżej 30 dni pracownik chce wykorzystać zaplanowany wcześniej urlop wypoczynkowy, wówczas nie musi najpierw wykonywać kontrolnych badań lekarskich. Wynika to z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2008 r., II PK 214/08. Sąd Najwyższy stwierdził w nim , że nie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy ( art. 229 par. 2 K.p.) rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po ustaniu niezdolności do pracy , która trwała dłużej niż 30 dni i została spowodowana chorobą. Sąd podkreślił, że badania lekarskie wykonywane po chorobie dłuższej niż 30 dni są potrzebne do ustalenia zdolności pracownika do wykonywania pracy na jego dotychczasowym stanowisku i „(…) już tylko z tego powodu nie można przyjąć, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich”. W omawianym przypadku pracownik po dłuższym zwolnieniu chorobowym może udać się na zaplanowany wcześniej urlop wypoczynkowy po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą. Nie musi wykonywać żadnych badań kontrolnych przed urlopem ani też pracować np. przez tydzień.. Nie zachodzi w tej sytuacji konieczność przesunięcia jego wypoczynku na później ( art. 165 pkt 1 K.p.). Podstawa prawna: - art. 229 par. 2 K.p.; - art. 165 pkt 1 K.p.; - wyrok SN z dnia 20 marca 2008 r., II PK 214/07; - wyrok SN z dnia 16 grudnia 2008 r., I PK 88/08 Stan prawny na 16 sierpnia 2009 r. WK

Hasła:

urlop wypoczynkowy, badania lekarskie

Data odpowiedzi:

19-08-2009r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

139602

Podobne:

Nie mam pewności w pewnej kwestii. Czy za okres świadczenia rehabilitacyjnego należy się urlop wypoczynkowy? Wydaje mi się, że tak.…

Czy pracownik może pójść na urlop wypoczynkowy, jeżeli wcześniej pobierał świadczenie rehabilitacyjne?