Strefa klienta
Pomoc

Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę przedłużonej do dnia porodu przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego?


Pytanie:

Odpowiedź:

Terminowa umowa o pracę przedłużona do dnia porodu rozwiązuje się z końcowa datą wskazana na tejże umowie. Pracownica zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Informuje o tym art. 29 ust. 1 pkt 1 i 5 Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (publikacja: Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636 oraz z 2005 r. nr 10, poz. 71): 1) art. 29 ust. 1 pkt 1 - „Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego: 1) urodziła dziecko (...)”, 2) art. 19 ust. 5 - „”Zasiłek macierzyński przysługuje jako okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego (...)”. Z chwilą rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony przedłużonej do dnia porodu nie należy się prawo do urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego, ponieważ są to uprawnienia pracownicze (art. 180 par. 1 K.p. i art. 186 K.p.). W rozumieniu art. 2 K.p. pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Więcej informacji w tej kwestii znajduje się na naszej stronie poprzez „Wyszukiwanie po hasłach” oraz w dziale „Poradniki prawne” (Prawo pracy). Podstawa prawna: art. 2 K.p., art. 180 par. 1 K.p., art. 186 K.p. - art. 29 ust. 1 pkt 1 i 5 Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (publikacja: Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636 oraz z 2005 r. nr 10, poz. 71)

Data odpowiedzi:

11-06-2006r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

130460

Podobne:

Mam kilka pytań odnośnie sytuacji mojej znajomej. Jest zatrudniona od około 3 lat na cały etat na czas nieokreślony (zakład…

Czy mając bezterminową umowę o pracę mogę zostać zwolniona z powodu tego, że jestem w ciąży?

Obecnie jestem na urlopie wychowawczym od 5.12.2006 do 6.12.2008r. Mam umowę na czas nieokreślony. W okresie od września do grudnia…

Zmiana rodzaju umowy o pracę ?

Pani posiada umowę o pracę na pół etatu. Umowę zawarta jest na pół roku. Zatrudniona jest od 1 września tego…

Uprawnienia związane z rodzicielstwem a rodzaj zawartej umowy o pracę

W sierpniu kończy mi się 2 umowa na czas określony u tego samego pracodawcy. Obecnie jestem w ciąży, termin porodu…

Przedłużenie umowy do dnia porodu jest jej kontynuacją