Strefa klienta
Pomoc

Czy w trakcie kiedy zawieszona jest działalność trzeba opłacać składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne?


Pytanie:

Odpowiedź:

W myśl przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązujących od 7 marca
2009 r., zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku
ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.
Za ten okres prowadzący działalność nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne, i nie składa dokumentów rozliczeniowych.
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się w pełnej wysokości (jest niepodzielna), o ile okres zawieszenia działalności nie obejmuje pełnego miesiąca.
Także po dokonaniu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą wznowienia działalności
(i przekazaniu informacji o tym fakcie przez ewidencję do Zakładu) nie musi on składać odrębnych
zgłoszeń płatnika składek i do ubezpieczeń, o ile w stosunku do okresu sprzed zawieszenia nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na podleganie ubezpieczeniom społecznym. Jeśli takie nastąpiły
osoba ta jest zobowiązana do złożenia odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych.
 
źródło: ZUS dla Ciebie 05.05.2010

Hasła:

zawieszenie działalności gospodarczej, ubezpieczenie zdrowotne

Data odpowiedzi:

01-06-2010r.

Działy prawa:

Ubezpieczenia społeczne

Numer porady:

230937

Podobne:

Czy w okresie, gdy działalność jest zawieszona opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne?

Czy w okresie, gdy działalność jest zawieszona opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne?

Czy w okresie, gdy działalność jest zawieszona opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ?

Czy w okresie, gdy działalność jest zawieszona opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ?

Czy doszło do przedawnienia niezapłaconych składek ZUS za okres od marca 1999 r. do czerwca 1999 ?

Czy doszło do przedawnienia niezapłaconych składek ZUS za okres od marca 1999 r. do czerwca 1999 ?

Możliwości zawieszenia obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne wobec kobiet wychowujących dziecko do lat 4 i prowadzących działalność gospodarczą

Możliwości zawieszenia obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne wobec kobiet wychowujących dziecko do lat 4 i prowadzących działalność gospodarczą