Strefa klienta
Pomoc

Czy wezwanie do sądu oznacza dzień wolny od pracy? Czy też powinnam się tego dnia stawić w pracy? Rozprawa jest o 13.30?


Pytanie:

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w treści par. 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 281). Ustawodawca wskazuje, że pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia. Powyższe zwolnienie przysługuje niezależnie od tego w jakim charakterze pracownik jest wzywany przez powyższy organ. Wezwanie oznacza ustawowe zwolnienie z części dnia pracy. Istotna jest również miejscowość będąca siedzibą organu wzywającego. Pracownik powinien mieć czas na dojazd. Zwolnienie powino obejmować czas niezbędny do stawienia się w sądzie i do powrotu z sądu do pracy. O ile powrót do pracy w danym dniu nie będzie możliwy zwolnienie dotyczyć będzie całego dnia roboczego. Dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy W świetle par. 3 pkt niniejszego rozporządzenia dowodem usprawiedliwiającym nieobecność pracownika w pracy jest imienne wezwanie pracownika do jego osobistego stawienia się wystosowane przez sąd. Po zakończeniu rozprawy pracownik powinien w sekretariacie danego wydziału sądu potwierdzić swoją obecność na rozprawie. Podstawa prawna: - par. 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 281) Stan prawny na 16 września 2007 r. WK

Data odpowiedzi:

17-09-2007r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

134712

Podobne:

Rozprawa sądowa a dzień wolny od pracy

Rozprawa sądowa a dzień wolny od pracy

Czy należy się płatny dzień wolny od pracy, jeśli mam sprawę rozwodową i dostałam wezwanie ? Pracodawca twierdzi, że tylko…

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu wezwania do sądu

Czy pracownikowi przysluguje dzien wolny jezeli w tym dniu ma rozprawe w sadzie??

Czy pracownikowi przysluguje dzien wolny jezeli w tym dniu ma rozprawe w sądzie??

czy należy mi sie dzień wolny jeśli mam rozprawę w sądzie? jak przekonać o tym mojego pracodawcę, który nie widzi…

Wezwanie do sądu