Strefa klienta
Pomoc

Czy wyrok taki jest ważny? Czy w związku z tym mam prawo apelować ?


Pytanie:

Otrzymałem wyrok zaoczny za wykroczenie drogowe. Wyrok ten (podobnie jak wniosek o ukaranie) zawiera błąd w moim nazwisku. Zamiast litery "ś" jest litera "s", a zamiast "ł" jest "k". Ten błąd zmienia całkowicie nazwisko. Czy wyrok taki jest ważny? Czy w związku z tym mam prawo apelować ?

Odpowiedź:

Oczywiście ma Pan prawo złożyć apelację, bowiem art. 103 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia przewiduje, że od wyroku sądu pierwszej instancji służy stronom apelacja. Jednak jeżeli jedynym zarzutem apelacyjnym byłby błąd w pisowni Pańskiego nazwiska, to odradzam, ponieważ sąd drugiej instancji z pewnością taką apelację odrzuci, a złożenie jej podwyższy tylko koszty, jakie związane są z postępowaniem i w efekcie będzie Pan musiał zapłacić więcej niż teraz.

Data odpowiedzi:

22-09-2003r.

Działy prawa:

Cywilne Karne

Numer porady:

7907

Podobne: