Strefa klienta
Pomoc

Czy z tytułu śmierci byłego małżonka/po rozwodzie przysługuje u. okolicznościowy?


Pytanie:

Odpowiedź:

Urlop okolicznościowy w takim przypadku przysługiwać nie będzie ponieważ doszło do orzeczenia rozwodu. Jeżeli jednak doszłoby do śmierci byłego teścia czy teściowej - prawo do urlopu okolicznościowego w tym przypadku by przysługiwało. Związane jest to z zapisem art. 26 KRiO w którym czytamy, iż z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi małżonka - i trwa ono mimo ustania małżeństwa.
 
Podstawa prawna:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.)
- Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Hasła:

urlop okolicznościowy

Data odpowiedzi:

27-09-2010r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

231322

Podobne:

W miesiącu czerwcu przebywałem na 2 tygodniowym urlopie wypoczynkowym. W tym czasie ożeniłem się więc z tego tytułu przysługiwał mi…

Czy urlop okolicznościowy z tytułu mojego ślubu mogę wykorzystać w terminie póżniejszym?

Czy przysługuje urlop ojcowski

Czy przysługuje urlop ojcowski

Umowa o pracę - problem ze zrozumieniem jednego punktu

Umowa o pracę - problem ze zrozumieniem jednego punktu

Czy matce dziecka należy się urlop okolicznościowy z okazji urodzenia dziecka? Ponieważ z dniem porodu zaczyna się urlop macierzyński to czy (jeśli takowy przysługuje) można go wykorzystać po urlopie macierzyńskim?

Czy matce dziecka należy się urlop okolicznościowy z okazji urodzenia dziecka? Ponieważ z dniem porodu zaczyna się urlop macierzyński to czy (jeśli takowy przysługuje) można go wykorzystać po urlopie macierzyńskim?