Strefa klienta
Pomoc

Czy za nieusprawiedliwioną nieobecność (dzień lub dwa dni) przysługuje wynagrodzenie? Po ilu nieusprawiedliwionych dniach pracodawca ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie lub w trybie zwykłym?


Pytanie:

Odpowiedź:

Wynagrodzenie za pracę przysługuje za czas przepracowany u danego pracodawcy lub za czas niezdolności do pracy spowodowany chorobą. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy wynagrodzenie nie przysługuje.
Dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. W takiej sytuacji pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (dyscyyplinarnie).
Należy jednak pamiętać o tym, iż rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy (art. 52 § 2 kodeksu pracy). Poniżej podaję wyrok Sądu Najwyższego w podobnej sprawie:
2000.12.14 wyrok SN U I PKN 150/00 OSNAP 2002/15/357
„Nieusprawiedliwienie nieobecności w pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych pomimo uprzedniego zawiadomienia pracodawcy o nieobecności i jej przyczynie. Zgłoszenie wniosku o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w dodatkowe dni wolne od pracy nie uprawnia pracownika do wykorzystania tego czasu bez udzielenia zwolnienia przez pracodawcę”.

Data odpowiedzi:

26-03-2003r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

3902

Podobne:

Czy w trakcie 3-miesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę można porzucić pracę i jakie są tego konsekwencje?

Czy w trakcie 3-miesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę można porzucić pracę i jakie są tego konsekwencje?

Pracownik nie usprawiedliwił swojej nieobecności w pracy. Wskutek tego został zwolniony dyscyplinarnie. Z tego co wiemy, nie przyszedł do pracy,…

Kiedy nastąpi rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 par. 1 K.p?

Jestem od kilku miesięcy na zasiłku chorobowym. Przechodzę rehabilitacje która najprawdopodobniej potrwa do marca .Z końcem lutego niosę się z…

Czy jest konieczne złożenie wypowiedzenia przez pracownika?

Otrzymałem zawiadomienie o rozwiązaniu umowy o pracę na podstawie artykułu 52 par.1. Jako przyczynę pracodawca podał odsunięcie od pracy pijącego.…

Nie byłem pijany