Strefa klienta
Pomoc

Czy zwolnienie lekarskie wydłuża okres wypowiedzenia o pracę?


Pytanie:

Odpowiedź:

Niezdolność do pracy powstała w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę nie zmienia dokonanego wcześniej wypowiedzenia tej czynności prawnej. Umowa o pracę rozwiązuje się z datą na niej wskazaną. Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia rozpatrywane jest zgodnie z dyspozycją art. 7 Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (publikacja: Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636, oraz z 2005 r. nr 10, poz. 71). Zgodnie z dokonanym tam zapisem prawnym – „Zasiłek chorobowy przysługuje (…) osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy 30 dni i powstała: nie póżniej niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego(…)”. Zasiłku takiego nie otrzyma chory. Który posiada prawo do renty lub emerytury, podejmuje lub kontynuuje działalność zarobkową lub jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego. PODSTAWA PRAWNA: - art. 7 Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (publikacja: Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636, oraz z 2005 r. nr 10, poz. 71).

Hasła:

zwolnienie lekarskie

Data odpowiedzi:

12-10-2005r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

127092

Podobne:

Pracuję w Bratysławie, ale mieszkam w Polsce. Czy zwolnienie lekarskie wydane w naszym kraju będzie honorowane na Słowacji?

Pracuję w Bratysławie, ale mieszkam w Polsce. Czy zwolnienie lekarskie wydane w naszym kraju będzie honorowane na Słowacji?

Niedługo kończy mi się zwolnienie lekarskie. Słyszałem, że mogę skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego. Co to jest ?

Niedługo kończy mi się zwolnienie lekarskie. Słyszałem, że mogę skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego. Co to jest ?

Firma w której jestem zatrudniony posiada "prywatną opiekę medyczną". W przypadku kiedy chcę uzyskać L4 muszę udać się do tej przychodni, czy mogę iść do Ośrodka Zdrowia w mojej miejscowości ?

Firma w której jestem zatrudniony posiada "prywatną opiekę medyczną". W przypadku kiedy chcę uzyskać L4 muszę udać się do tej przychodni, czy mogę iść do Ośrodka Zdrowia w mojej miejscowości ?

Chorobowe a odprawa

Chorobowe a odprawa