Strefa klienta
Pomoc

Do ilu lat płaci się alimenty na dziecko?


Pytanie:

Odpowiedź:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, podobnie jak żaden inny akt prawny, nie określa górnej granicy wieku, do której należy płacić alimenty na dziecko. Zgodnie z art. 133 §1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jak więc widać alimenty na dziecko należy płacić tak długo, aż dziecko zdobędzie zawód i będzie w stanie zarobkować na poziomie, który zapewni mu samodzielną egzystencję. Zgodnie z tym przepisem fakt ukończenia przez dziecko 18 lat nie jest wyznacznikiem końca obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek ten trwa w szczególności również wtedy, gdy dziecko studiuje. Zaznaczyć również należy, iż obowiązek ten nie ustaje samodzielnie należy zwrócić się do sądu o orzeczenie ustania obowiązku alimentacyjnego.

Hasła:

alimenty

Data odpowiedzi:

12-10-2004r.

Działy prawa:

Rodzinne

Numer porady:

102336

Podobne:

Płacę alimenty na pełnoletnią córkę, która ukończyła studia uzyskując tytuł mgr inż. Podjęła trzyletnie studia doktoranckie. Z tego tytułu otrzymuje…

Czy mam nadal płacić alimenty?

Chciałabym się dowiedzieć, czy istnieją granice procentowe zasądzanych alimentów ( chodzi mi o dolną granicę ). Jakimi kryteriami kieruje się…

Chciałabym się dowiedzieć, czy istnieją granice procentowe zasądzanych alimentów (chodzi mi o dolną granicę). Jakimi kryteriami kieruje się Sąd przy zasądzaniu wysokości alimentów? Jestem po pierwszej sprawie rozwodowej (pojednawczej). Mamy

Córka ukończyła 25 lat. Podejmowała próby studiów 3 krotnie. Ostatnie 2 lata oddała sprawę do komornika. Jak długo jeszcze będę…

Córka ukończyła 25 lat. Podejmowała próby studiów 3 krotnie. Ostatnie 2 lata oddała sprawę do komornika. Jak długo jeszcze będę płacił? Kiedy ustaje obowiązek? W jaki sposób wygaśnie? Nie mam kontaktu z córką, jest za granicą. Komornik

Płacę 650 zł. m-cznie na syna do dnia dzisiejszego. Alimenty przekazywane są za pośrednictwem komornika. Syn skończył już 25 lat…

Płacę 650 zł. m-cznie na syna do dnia dzisiejszego. Alimenty przekazywane są za pośrednictwem komornika. Syn skończył już 25 lat i jest magistrem filologii angielskiej. Pomimo zdobycia zawodu nie podjął pracy zarobkowej. Ani syn ani komornik nie