Strefa klienta
Pomoc

Dodatkowe dni wolne na szukanie pracy


Pytanie:

Jestem obecnie na miesięcznym wypowiedzeniu. Dowiedziałam się, że przysługują mi 3 dni wolnego na poszukiwanie kolejnej pracy. Chciałabym się dowiedzieć, czy jest to zgodne z prawdą a jeśli tak, czy trzeba składać na to jakiś formalny wniosek ? 

Odpowiedź:

W pytaniu brak jest informacji,  z czyjej inicjatywy   została wypowiedziana  umowa o pracę. Moja odpowiedż będzie  zatem ogólna  w tym  temacie.
W sytuacji, gdy umowa o pracę została wypowiedziana przez pracodawcę , pracownikowi przysługuje  w okresie wypowiedzenia  zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Powyższe  odnosi się do wypowiedzenia  dwutygodniowego, miesięcznego, trzymiesięcznego. Na podstawie  art. 37  par. 2 pkt  1 Kodeksu pracy  wymiar zwolnienia wynosi   2 dni robocze. W tej sprawie pracownik musi napisać  wniosek  do pracodawcy o udzielenie mu płatnych 2 dni wolnych na  poszukiwanie pracy. Pracodawca  nie udziela  takiego zwolnienia  z własnej inicjatywy.
W przykładowym wniosku do pracodawcy można  napisać:
„Proszę o udzielenie mi na podstawie art. 37 par. 2 pkt 1 Kodeksu pracy  2 płatnych dni  roboczych  na poszukiwanie pracy. Chciałabym je wykorzystać w okresie od ……. do……2011 roku”.
W przypadku, gdy pracownik wypowiedział umowę o pracę, wtedy  płatne  zwolnienie na poszukiwanie pracy mu nie przysługuje.

Hasła:

dni wolne na poszukiwanie pracy, dni wolne na poszukiwanie nowej pracy

Data odpowiedzi:

20-03-2011r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

231798

Podobne:

Czy płatne dni na szukanie nowej pracy przysługują również w przypadku, gdy pracownik wypowie umowę o pracę?

Czy płatne dni na szukanie nowej pracy przysługują również w przypadku, gdy pracownik wypowie umowę o pracę?

Zwolniłem pracownika za wypowiedzeniem i zwolniłem go z obowiązku świadczenia pracy. Czy dodatkowo muszę mu udzielić trzydniowego urlopu na poszukiwanie…

Zwolniłem pracownika za wypowiedzeniem i zwolniłem go z obowiązku świadczenia pracy. Czy dodatkowo muszę mu udzielić trzydniowego urlopu na poszukiwanie pracy?

Jestem pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony już od 5 lat. Firma w której pracuję (powyżej 20…

Pracownik ma prawo odmówić przyjęcia zaproponowanych mu nowych warunków pracy lub płacy