Strefa klienta
Pomoc

Gdzie moge się odwołać od wyroku w Sadzie Apelacyjnym? Czy możliwe jest zasadzenie alimentów dla byłej żony, w przypadku kiedy pracuje?


Pytanie:

Gdzie mogę się odwołać od wyroku w Sadzie Apelacyjnym? Czy możliwe jest zasadzenie alimentów dla byłej żony, w przypadku kiedy pracuje? Są zasadził alimenty na dziecko w wysokości 450 zł, a dla żony 300zł. W tej chwili zarabiam 2.600, ale za niecały m-c odchodzę na emeryturę i moje dochody wynosić będą ok. 1.500. Mówiłem o tym, ale sąd w ogóle nie wziął tego pod uwagę. Ponadto moja żona podjęła pracę(do tej pory nie pracowała). Nie uważam, żeby znajdowała się w niedostatku, tym bardziej, że zamieniła mieszkanie (z tego, które jej zostawiłem) na droższe. Sąd orzekł o mojej wyłącznej winie. Uznał, że moi świadkowie nie są wiarygodni, natomiast wiarygodnym świadkiem jest przyjaciółka żony. Niemiało również znaczenia dla sądu, że zapewniłem dziecku całe wakacje (kolonia, pobyt u mojej rodziny), żona w ogóle się tym nie zainteresowała. W tym czasie płaciłem całość alimentów. Proszę o ustosunkowanie się, czy mam jakieś szanse na zmianę wyroku?

Odpowiedź:

Jedynym środkiem odwoławczym od wyroku sadu apelacyjnego, bez względu na rodzaj spraw i rodzaj postępowania, jest kasacja do Sądu Najwyższego. Niestety zgodnie z art. 3921 §2 pkt.1 kodeksu postępowania cywilnego kasacja nie przysługuje w sprawach o alimenty, czyli w opisanym w pytaniu przypadku. Wyrok sądu apelacyjnego jest więc prawomocny i podlega wykonaniu. Niemniej jednak gdy zmieni się sytuacja zobowiązanego (wraz z jego przejściem na emeryturę), to będzie mógł on złożyć w sądzie wniosek o zmniejszenie alimentów, uzasadniając go znacznym pogorszeniem się sytuacji majątkowej zobowiązanego do wpłacania alimentów. Tego typu wniosek powinien zostać uwzględniony przez sąd.

Data odpowiedzi:

15-09-2003r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

7658

Podobne: