Strefa klienta
Pomoc

Ile czasu ma prokuratura na odpowiedź w sprawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa sciganego z urzędu?


Pytanie:

Ile czasu ma prokuratura na odpowiedź w sprawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu? Jaki jest dalszy tryb postępowania- czy osoba, która złożyła to zawiadomienie jest powiadamiana o np. ewentualnym zakończeniu postępowania i skierowaniu sprawy do sądu?

Odpowiedź:

Organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest niezwłocznie wydać postanowienie o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania. Jeżeli postanowienie o wszczęciu śledztwa wydaje Policja, niezwłocznie przesyła prokuratorowi jego odpis. Natomiast postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu śledztwa wydaje prokurator albo Policja, z tym że postanowienie Policji zatwierdza prokurator. O wszystkich wymienionych powyżej postanowieniach zawiadamia się osobę, która złożyła zawiadomienie. Na wysłanie odpowiedniego zawiadomienia ustawodawca nie przewiduje żadnego terminu. Natomiast osobie, która złożyła zawiadomienie przysługuje zażalenie, jeżeli nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie.

Data odpowiedzi:

07-09-2003r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

7527

Podobne: