Strefa klienta
Pomoc

Ile czasu można być na zwolnieniu?


Pytanie:

Odpowiedź:

Ustawa nowelizująca system wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego weszła w życie od dnia 8 lutego 2005 r. Zmieniła ona podstawowy okres wypłaty zasiłku chorobowego .Został on wydłużony ze 180 dni do 182 dni. Nie zmienił się „okres zasiłkowy w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej grużlicą nadal wynosi 270 dni”/”Monitor Prawa pracy i Ubezpieczeń” nr 3/2005, s.77/.Maksymalne okresy wypłaty zasiłków chorobowych 182 dni i 270 dni nie mogą być przedłużane. „Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego , niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę” – pisze dwutygodnik „Ubezpieczenia i Prawo Pracy” nr 6/2005/dodatek nr 5, s.10. Do okresu 30 dni wyczekiwania zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, z tym, że przerwa między nimi nie przekracza 30 dni lub jeżeli pracownik przebywał na urlopie wychowawczym, bezpłatnym lub odbywał czynna służbę wojskową /żołnierz niezawodowy/. Prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania przysługuje: - absolwentom szkół wyższych , - jeżeli niezdolność została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy , a także, jeżeli niezdolność do pracy wynika z póżniejszych następstw zaistniałych w stanie zdrowia w związku ze stwierdzonym wcześniej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, - ubezpieczonym obowiązkowo , którzy mają wcześniejszy co najmniej 10 letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, - posłom i senatorom , którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji. PODSTAWA PRAWNA: ustawa z 17 .12. 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw/Dz.U. z 2005 r. nr 10, poz.71/.

Hasła:

zwolnienie lekarskie, chorobowe

Data odpowiedzi:

30-03-2005r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

111346

Podobne:

do:Prawnika- KODEKS PRACY Jestem na zwolnieniu lekarskim do 6 lipca-wtedy kończy mi się okres zasiłkowy-182 dni.Nie byłam na bad.lekarskim w…

Powrót do pracy po zakończeniu okresu zasiłkowego

dzisiaj pracodawca zawiadomił mnie,że moje zwolnienie lekarskie przekroczy 182 dni. Moje zwolnienia przedłużane były przez tego samego lekarza co 2…

Długotrwała choroba a rozwiązanie umowy o pracę ?