Strefa klienta
Pomoc

Ile kosztuje spisanie testamentu i czy w przypadku przekazania mieszkania jest on dobrym narzędziem prawnym, czy lepsza jest np. darowizna


Pytanie:

Odpowiedź:

Darowizna powinna być, co do zasady, dokonana w formie aktu notarialnego ( a r t . 8 9 0 § 1 k.c.), co jest obligatoryjne, gdy przedmiotem umowy jest nieruchomość (art . 158 w zw. z art. 73 i 890 § 2 k.c). Po drugie darowizna podlega opodatkowaniu. Ponieważ obdarowany ( wnuk) należy do pierwszej grupy podatkowej, od czystej wartości przedmiotu darowizny należy odliczyć kwotę 9057 zł (art. 9 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 o podatku od spadku i darowizn Dz. U. N r 16/1997, poz. 89), a następnie obliczyć wysokość należnego podatku, według poniższej tabeli:
podstawa opodatkowania -; podatek
do 9660 zł - 3 %
od 9660 zł do 19320 zł - 289,90 zł + 5% od nadwyżki ponad 9660 zł
ponad 19320 zł - 772,80 zł + 7% od nadwyżki ponad 19320 zł
Przykładowo dla mieszkania o wartości 50000 zł podatek wyniesie 1471,40 zł.
Umowa wywołuje skutek (przeniesienie własności) w momencie jej zawarcia, a zatem na jej podstawie można będzie dokonać zmian w księdze wieczystej (jeżeli taką posiada mieszkanie), a gdy jest to mieszkanie spółdzielcze, to na jej podstawie obdarowany będzie mógł ubiegać się o status członka spółdzielni (co jest konieczne do skutecznego nabycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu).
W przypadku testamentu, samo jego sporządzenie może nic nie kosztować art. 949 k.c przewiduje formę testamentu własnoręcznego. Musi on być w całości spisany pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. Można oczywiście sporządzić testament notarialny (do 25 zł), ale nie ma lepszego waloru prawnego w świetle obowiązujących. Samo sporządzenie spadku nie powoduje przeniesienia własności. Zdarzeniem takim jest otwarcie spadku (śmierć spadkodawcy). Koszty w tym przypadku to głownie koszty sądowe:
1) wpis stały od wniosków o przyjęcie/odrzucenie i stwierdzenie nabycia spadku po 20 zł;
2) 1/5 wpisu stosunkowego pobiera się w sprawie o dział spadku (dla 50 tys. będzie 720 zł).
Dochodzą także koszty z tytułu zmian w księdze wieczystej i/lub członkowstwa w spółdzielni (ok. 200 -; 500 zł).
Podsumowując tańszym sposobem jest bez wątpienia sporządzenie testamentu. Nie jest to jednak pewne w 100 %, gdyż po pierwsze mogą zmienić się przepisy, a po drugie postępowanie spadkowe ma to do siebie w polskich realiach, że trwa bardzo długo. Trzeba zatem rozważyć, czy zależy nam na szybkim i bezstresowym załatwieniu sprawy (darowizna), czy wolimy poczekać i oszczędzić co nieco.

Data odpowiedzi:

01-03-2002r.

Działy prawa:

Cywilne Podatkowe

Numer porady:

412

Podobne:

Miesiąc temu zmarła moja mama i w związku z tym mam pytanie o zachowek. W roku 1999 rodzice przepisali prawie…

Zachowek po zmarłej matce

Dotyczy odpowiedzi nr 4) na moje poprzednie pytanie sygn. Data: 2008-07-23 ID:136831. Wynika z niej, iż kwoty oraz jednostki uczestnictwa…

Dziedziczenie, darowizna jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych.

Witam Mieszkam z rodziną i moimi rodzicami w mieszkaniu własnościowym rodziców, które zostało wykupione w 2007 r. od Spółdzielni Mieszkaniowej.…

Rozporządzenie mieszkaniem bez obowiązku spłaty rodzeństwa.

Kilka lat przed śmiercią, babcia darowała mi mieszkanie w którym byłem i jestem zameldowany. Czy jeżeli nie wydziedziczyła innych spadkobierców…

Kilka lat przed śmiercią, babcia darowała mi mieszkanie w którym byłem i jestem zameldowany. Czy jeżeli nie wydziedziczyła innych spadkobierców w testamencie, muszę im wg prawa wypłacić zachowek?