Strefa klienta
Pomoc

Ile można pracować przy komputerze ?


Pytanie:

Ile pracodawca może wymagać od pracownika pracy ciągłej przy komputerze (monitorze ekranowym) maksymalnie godzin na dobę? Chciałbym zaznaczyć iż nie chodzi mi o czas przerw przy pracy na komputerze. W moim przedsiębiorstwie x, pracodawca wymaga pracy ciągłej przy komputerze, np 10-12 godzin (godziny 9-12 traktowane jako nadgodziny). Chciałbym zaznaczyć iż podczas pracy nie wykonuję inni czynności poza pracą przy komputerze. Czy można pracować przy komputerze (praca ciągła) powyżej 8 godzin? Chciałbym zaznaczyć iż nie chodzi mi o czas przerw przy pracy na komputerze.

Odpowiedź:

Jak wynika z treści par. 7 rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973), pracodawca zobligowany jest do zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych: - łączenia przemiennego pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub - co najmniej 5-minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Niestety w treści tego rozporządzenia nie określono dobowo czasu pracy w jakim pracownik może pracować przy monitorach. Ograniczenia takie istnieją wyłącznie dla kobiet w ciąży (praca do 4 godzin), czy też mogą zostać wprowadzone w związku z odpowiednimi wskazaniami lekarskimi. Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973),

Data odpowiedzi:

17-03-2010r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

230134

Podobne:

Pracuje 8 godzin przed komputerem. Należy mi się zwrot kosztów za okulary. Ale w ustawie która to reguluje jest zapis,…

Skierowanie do lekarza medycyny pracy w związku z pracą przy monitorach ekranowych

Pracuję razem z koleżanką na identycznym stanowisku (jedna zmiana), jest to praca przy komputerze ( 8 godz. dziennie). Koleżanka zaszła…

Ciąża i przedłużenie umowy o pracę

Niedawno lekarz przepisał mi okulary korekcyjne, które potrzebne są mi w wykonywaniu pracy. Jestem zawodowym kierowcą. Jednak po zakupie okularów…

Czy kierowca może otrzymać zwrot kosztu zakupu okularów korekcyjnych ?

50 letnia kobieta ( 30 lat pracy biurowej) może odejść na emeryturę zgodnie z obowiązującymi przepisami dopiero w wieku 60…

Świadczenie przedemerytalne i wcześniejsza emerytura