Strefa klienta
Pomoc

Ile trzeba przepracowac żeby dostac zasiłek dla bezrobotnych


Pytanie:

Odpowiedź:

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, otrzymywać wynagrodzenie w wysokości przynajmniej minimalnego wynagrodzenia pracowników, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy.

Hasła:

zasiłek dla bezrobotnych

Data odpowiedzi:

04-01-2005r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

106728

Podobne:

Mam 25lat i studiuję zaocznie W marcu 2004r wypowiedziałam umowe o prace z zachowaniem 3miesiecznego okresu wypowiedzenia, a więc umowa…

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Czy w świetle obowiązujących przepisów bezrobotne wdowy i wdowcy po utracie prawa do renty rodzinnej w zbiegu z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Czy w świetle obowiązujących przepisów bezrobotne wdowy i wdowcy po utracie prawa do renty rodzinnej w zbiegu z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Jestem zatrudniona na umowę o pracę od 1977 roku. W chwili obecnej otrzymałam wypowiedzenie. W okresie 1981-1992 przebywałam 4 razy…

Jestem zatrudniona na umo...

czy absolwent szkoły zawodowej z praktyczną nauką zawodu zatrudniony w zakładzie pracy w okresie nauki w pełnym wymiarze jako uczeń…

czy absolwent szkoły zaw...