Strefa klienta
Pomoc

Jak długo trzeba czekać na załatwienie reklamacji ?


Pytanie:

W trakcie urlopu kupiłam buty w mieście oddalonym od mojego miejsca zamieszkania o 300 km. Buty zareklamowałam w miejscu zakupu a reklamacja została przyjęta z powodu rozerwania skóry na szwie Jak długo trzeba czekać na załatwienie reklamacji (buty maja być wysłane do naprawy - i nie wiem jak długo może to trwać) i czy sprzedawca winien poinformować mnie w formie pisemnej ze obuwie jest już naprawione czy też powinien wysłać mi je na mój adres zamieszkania (Składając reklamację poinformowałam sprzedawcę, iż przez 14 dni jestem w mieście w którym buty kupiłam i mogę je po reklamacji odebrać osobiście Obecnie wróciłam do domu i otrzymałam telefoniczną informację, że buty naprawiono.)

Odpowiedź:

Z opisanej przez Panią sytuacji wyłaniają się trzy zasadnicze pytania , na które kolejno postaram się odpowiedzieć:
1) Jak długo może trwać załatwianie reklamacji?
2) Czy sprzedawca miał obowiązek poinformować Panią o sposobie załatwienia reklamacji w formie pisemnej?
3) Czy sprzedawca powinien wysłać naprawione obuwie na adres miejsca zamieszkania konsumenta?
Ad. 1. Generalnie rzecz biorąc czas załatwienia reklamacji powinien zostać ustalony przy składaniu reklamacji np. (najlepiej!) :poprzez wpis do protokołu reklamacyjnego. Jeżeli sprzedawca odmawia pozytywnego załatwienia roszczeń reklamacyjnych – ma obowiązek powiadomić o tym Konsumenta w terminie 14 dni od złożenia reklamacji – w razie braku spełnienia tego obowiązku sprzedawca będzie musiał załatwić reklamację zgodnie z roszczeniami konsumenta.
Ad. 2. Oczywiście sprzedawca ma obowiązek poinformować o sposobie załatwienia reklamacji – ale przepisy nie określają w jakiej formie – powiadomienie telefoniczne jest więc w pełni dopuszczalne.
Ad. 3. Oceniając zaistniałą sytuację – moim zdaniem – sprzedawca sam nie powinien od razu bez Pani zgody wysyłać naprawionego obuwia – jeżeli nie zastrzegła Pani takiej formy załatwienia przy składaniu reklamacji. Natomiast w chwili informowania Panią w rozmowie telefonicznej o możliwości odbioru obuwia – powinna Pani zażyczyć sobie zwrotu obuwia pocztą lub poinformować sprzedawcę, że w razie odmowy i konieczności przyjazdu – pokryje on koszty podróży – ma Pani do tego pełne prawo, gdyż obowiązujące przepisy pozwalają konsumentowi doliczać do głównego roszczenia koszty poniesione w związku z załatwieniem reklamacji.
Szczerze mówiąc najprościej i najwygodniej byłoby poprosić kogoś znajomego w tym mieście o odbiór obuwia i odebrać je przy okazji. Jeżeli takie rozwiązanie nie wchodzi w grę proszę postąpić jak wyżej opisano.

Data odpowiedzi:

19-01-2004r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

11314

Podobne: