Strefa klienta
Pomoc

Jak należy liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony ?


Pytanie:

Mam kilka pytań i wątpliwości, co do obecnego pracodawcy. Mam nadzieję, że mi pomożecie. Otóż pierwsze pytanie dotyczy okresu wypowiedzenia, które jest dwutygodniowe, nie wiem tylko jak obliczyć czas od jutra ( 09 – 01 -07) to kiedy on się kończy? Czy to byłby 29-01-07?Umowa na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Odpowiedź:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony wynosi 2 tygodnie. Podstawę prawną stanowią; 1)art. 33 K.p. – „Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem”; 2)art. 41[1] par. 2 K.p. – „W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony (…) może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem”; 3)art. 5 ust. 7 Ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.) – „ W razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia umowy o pracę zawarte na czas określony (…) mogą być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem”. Zgodnie z art. 30 par. 2[1] K.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący dwa tygodnie kończy się w sobotę. Jeżeli złożył Pan wypowiedzenie swojej umowy w dniu 9 stycznia 2007 r. to rozwiąże się ona w sobotę 27 styczna br. Podstawa prawna; - art. 30 par. 2[1] K.p.; - art. 33 K.p. Stan prawny na 11 stycznia 2007 r. WK

Hasła:

obliczanie terminów wypowiedzenia

Data odpowiedzi:

11-01-2007r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

132149

Podobne:

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę z dniem np. 15, czy też w innym dniu zachowując ustawowy okres wypowiedzenia.

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę z dniem np. 15, czy też w innym dniu zachowując ustawowy okres wypowiedzenia.