Strefa klienta
Pomoc

Jak napisać odwołanie od decyzji sądu.


Pytanie:

Jak napisać odwołanie od decyzji sądu. Po 9 latach ZUS nie przyznał mi ponownie renty chorobowej i pierwszą sprawę w sądzie też przegrałem. Istotne jest też, że żaden lekarz nie chce wydać zaświadczenia o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia. Jak należy napisać i na co zwrócić uwagę pisząc odwołanie do sądu wyższej instacji.

Odpowiedź:

Trudno mówić o konkretnych argumentach jakich musiałby Pan użyć składając apelację, bowiem nie znam treści uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji. Jednakże nie ulega wątpliwości, iż w tego typu sprawach apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:
1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów,
3) uzasadnienie zarzutów,
4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później,
5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.
6) w sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia.
Dla sądu istotne jest orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia. Dlatego też dobrze byłoby, gdyby uzyskał Pan takie orzeczenie od prywatnego lekarza (niezależnego od ZUS), w którym byłby wykaz Pana chorób (schorzeń). Wykazałby Pan w ten sposób, iż w rzeczywistości jest Pan niezdolny do pracy, wytykając lekarzom-orzecznikom ZUS, błędy w faktycznym ustaleniu schorzeń. Musi Pan wykazać, dlaczego jest niezdolny do pracy. Postara się Pan również ustosunkować do wszystkich argumentów użytych przez sąd w uzasadnieniu wyroku.

Data odpowiedzi:

10-06-2002r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

6177

Podobne:

Zmowa cenowa jako ograniczenie konkurencji

Zmowa cenowa jako ograniczenie konkurencji

Co moge zrobic, gdy pomimo Interpretacji Ministra Srodowisk , storostwo w woj dolnoslaskim wymaga zatwierdzenia prac geologicznych przez Hydrogeologa z…

Co mogę zrobic, gdy pomi...

Czy ustalenia kontrolerów ZUS są ostateczne, czy można się od nich odwołać ?

Czy ustalenia kontrolerów ZUS są ostateczne, czy można się od nich odwołać ?

W roku 2011 przebywałem na wczesniejszej emeryturze, pracowałem na pełny etat i prowadziłemn działalnośc gospodarczą. Moje zarobki z tytułu zatrudnienia…

W roku 2011 przebywałem...