Strefa klienta
Pomoc

Jaka grozi kara za pobicie policjanta na służbie? W trakcie bójki zostały oddane dwa strzały ostrzegawcze, są świadkowie tego zdarzenia, a oskarżony ma kary w zawieszeniu ale nie za pobicie.


Pytanie:

Odpowiedź:

Kwestię tę reguluję kodeks karny w artykułach 222 oraz 223. Poniżej podaję ich treść.
Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Art. 223. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Data odpowiedzi:

20-09-2002r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

1298

Podobne: