Strefa klienta
Pomoc

Jaka jest różnica między zasiłkiem a świadczeniem przedemerytalnym?


Pytanie:

Odpowiedź:

Zasiłki przedemerytalne zostały zlikwidowane z dniem 1 stycznia 2002 r.
Prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługiwało osobie spełniającej określone w ustawie warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku oraz posiadającej okres uprawniający do emerytury (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), jeżeli:
- posiadała okres uprawniający do zasiłku wynoszący 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn lub
- posiadała okres uprawniający do zasiłku wynoszący 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat wykonywania prac uznanych w przepisach emerytalnych za zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Prawo do świadczenia przedemerytalnego ma bezrobotny, która spełniła określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych (tj. w okresie ostatnich 18 miesięcy kalendarzowych przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy legitymuje się co najmniej 365 dniami pracy i osiąga wynagrodzenie w kwocie co najmniej najniższego wynagrodzenia za pracę - obecnie 824 zł brutto.), jeżeli:
- osiągnęła wiek co najmniej 58 lat kobieta i 63 lata mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn lub
- do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona nie krócej niż przez 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna oraz osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn lub
- do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn lub
- do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z niewypłacalnością pracodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
- zakończyła 2-letni okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (dotyczy to kobiet, które ukończyły 53 lata i mężczyzn, którzy ukończyli 58 lat) zaliczany do wymaganego okresu uprawniającego do emerytury.
Wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 80 proc. przyszłej emerytury, nie mniej jednak niż 120 proc. i nie więcej niż 200 proc. zasiłku dla bezrobotnych (od 603,90 zł do 1006,40 zł brutto).

Data odpowiedzi:

25-06-2004r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

16614

Podobne:

Czy moj tata mozel liczyc na jakis zasilek / swiadczenie przedemerytalne ?

Czy mój tata może liczyć na jakiś zasiłek/świadczenie przedemerytalne ?

W pażdzierniku kończe 55lat,mam35lat pracy-w czerwcu 2003r.straciłem pracę w związku z upadłościa zakładu,do grudnia2003r.otrzymywalem zasiłek.Jestem bez pracy i zasilku,czy mam…

W październiku kończę 55lat, mam 35lat pracy-w czerwcu 2003r.straciłem pracę w związku z upadłością zakładu, do grudnia 2003r.otrzymywalem zasiłek. Jestem bez pracy i zasiłku, czy mam prawo do zasiłku przedemerytalnego?

W styczniu 2001 roku zarejestrowałam się w powiatowym urzędzie pracy i otrzymałam zasiłek dla bezrobotnych na okres 12 miesięcy. W…

Zasiłek przedemerytalny

Za miesiąc przejdę na świadczenie przedemerytalne. Czy osoby pobierające świadczenie przedemerytalne zobowiązane są do zgłaszania się do powiatowego urzędu pracy…

Gotowość do pracy