Strefa klienta
Pomoc

Jaka kara grozi za składanie fałszywych zeznań


Pytanie:

Odpowiedź:

Stosowny przepis art. 233 kk określa odpowiedzialność za składnie fałszywych zeznań, opinii, tłumaczeń lub oświadczeń. Wedle zatem paragrafu 1 wymienionego artykułu 233 kk zeznającemu nieprawdę lub zatajającemu prawdę grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Użyty określnik osobowy „kto” w treści wymienionego przepisu traktować należy na równi z każdym bez wyjątku kto wypełnił znamiona czynu zabronionego określonego tym artykułem. Zakres odpowiedzialności jak też wyjątkowe sytuację czy okoliczności na które można się przed Sądem powołać określone zostały w paragrafach następnych.

Data odpowiedzi:

13-05-2005r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

115623

Podobne:

W jaki sposób moge zainicjować rozstrzygniecie składania fałszywych zeznań w procesie cywilnym z art 233 kk - jako poszkodowany takiego…

Fałszywe zeznania

Rozumiem że nalezy zglosić do prokuratury ze doszlo do przestępstwa. Moje pytania: 1. czy mam dołączyć do tego powiadomienia/pozwu (?)…

Fałszywe zeznania

Chciałabym zapytać o kwestie krzywoprzysięstwa. Podczas procesu w sądzie pracy (byłam powódką) skłamał w kwestiach kluczowych dla postepowania świadek który…

Składanie nieprawdziwych zeznań

Witam Sąsiadka zrobiła zgłoszenie na policje o zakłócaniu porządku i sprawa została z automatu skierowana do sądu . Wyrok został…

Składanie nieprawdziwych zeznań