Strefa klienta
Pomoc

Jaka powinna być treść świadectwa pracy


Pytanie:

Otrzymałam świadectwo pracy gdzie jest napisane, że stosunek pracy ustał w wyniku art. 30 paragraf 1 pkt 2 w związku z art.10. Wypowiedzenie otrzymałam z tytułu zmian organizacyjnych w dziale to jest likwidacja etatu tj. przyczyna niedotycząca pracownika. W wypowiedzeniu jest też napisane " informuję, że w związku z rozwiązaniem umowy otrzyma Pan odprawę pieniężną w wysokości równoważnej dwumiesięcznemu wynagrodzeniu przysługującej na podstawie art. 10 ustawy z 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikiem stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika (Dz. U .z 2003r. nr 90 poz. 844 ze zm.). Moje pytanie brzmi, czy przy podanym artykule nie powinno być napisane że to pracodawca rozwiązał umowę? I czy nie muszę się martwić o to że dostanę tą odprawę? 

Odpowiedź:

Wypowiadając pracownikowi umowę o pracę z powodu likwidacji etatu, czyli przyczyny, która leży po stronie pracodawcy na świadectwie pracy należy podać podstawę prawną wypowiedzenia: art. 30 par. 1 pkt 2 K.p. w powiązaniu z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.   z 2003 r. , nr 90, poz. 844). Taka podstawa prawna jest właściwa, ponieważ jest to zwolnienie indywidualne dokonane w ramach zwolnień grupowych. Nie musi być w tym przypadku wyszczególnione, kto rozwiązał umowę, ponieważ podany jest akt prawny z którego to wynika. Odprawę z tytułu zwolnień grupowych Pani otrzyma, ponieważ pracodawca napisał to w treści wypowiedzenia.
 
WK 

Hasła:

świadectwo pracy, KP art. 30

Data odpowiedzi:

08-11-2010r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

231457

Podobne:

Z dniem 30 września 2010 skończyła się umowa na czas określony, ale nadal pracuję bez podpisania umowy o dalszą współpracę. Mam 56 lat, czy pracodawca ma prawo mnie zwolnić ?

Z dniem 30 września 2010 skończyła się umowa na czas określony, ale nadal pracuję bez podpisania umowy o dalszą współpracę. Mam 56 lat, czy pracodawca ma prawo mnie zwolnić ?

Przed rozpoczęciem nauki w szkole zawodowej uczniowie są kierowani przez szkołę na obowiązkowe badania lekarskie i po przeprowadzeniu badań otrzymują…

Czy można jednak uznać, że orzeczenie, które uczeń otrzymuje przed rozpoczęciem nauki w szkole spełnia wymogi art. 191 § 1 Kp i jest wystarczające do zawarcia umowy ?

Chcę zwolnić pracownika dyscyplinarnie. Dałam mu wypowiedzenie na piśmie, ale on powiedział , że go nie przyjmuje i nie podpisze.…

Od kiedy wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę staje się skuteczne?

Okres wypowiedzenia kończy mi sie dzisiaj, wczoraj w pracy byłam ostatni raz. Standardowo w ciągu roku przysługuje mi 26 urlopu,…

W jaki sposób należy wpisać w świadectwie pracy wykorzystanie urlopu wypoczynkowego?