Strefa klienta
Pomoc

Jakie dokumenty muszę złożyć u pracodawcy aby zacząć urlop macierzyński ?


Pytanie:

Mam umowę o pracę   na  czas  określony  do końca  2011 r.  Termin porodu mam  na    koniec października 2010 r. Mój pracodawca  zatrudnia  około  40 pracowników.   Jakie dokumenty muszę złożyć u pracodawcy aby zacząć urlop macierzyński? Czy do ZUS-u również  musze składać  jakiekolwiek dokumenty o rozpoczętym przeze mnie urlopie macierzyńskim?  

Odpowiedź:

Na  podstawie  art. 180 par. 3   K.p.   co najmniej  2 tygodnie  urlopu macierzyńskiego  mogą przypadać przed  przewidywaną  datą   porodu.  Z takim  wnioskiem   może  wystąpić  pracownica. Pracodawca  nie  może z własnej inicjatywy  udzielić jej   urlopu  macierzyńskiego  przed  porodem. 
Jeżeli   nie  skorzysta Pani   z  niniejszego uprawnienia, wówczas  w dniu porodu nabędzie Pani prawo do  urlopu  macierzyńskiego  oraz  zasiłku macierzyńskiego.
Od  dnia porodu zasiłek macierzyński wypłacany jest   na podstawie   skróconego odpisu  aktu urodzenia dziecka . Dokument  ten należy złożyć do pracodawcy. W aktach  osobowych  pracownika   umieszcza się  jego kopię    potwierdzoną  za  zgodność z oryginałem.
Powyższe wynika  z  treści par. 12 pkt 1  Rozporządzenia  Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (Dz.U.  z 1999 r., nr  65, poz. 742 z póżn. zm.).
WK 

Hasła:

urlop macierzyński, KP art. 180

Data odpowiedzi:

27-09-2010r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

231314

Podobne:

Ile lat muszę mieć przepracowane, żeby móc otrzymać urlop macierzyński oraz zasiłek macierzyński ?

Ile lat muszę mieć przepracowane, żeby móc otrzymać urlop macierzyński oraz zasiłek macierzyński ?

Ile tygodni urlopu macierzyńskiego należy mi się w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, niestety jednego martwego? Jeżeli 26…

Urlop macierzyński

Jestem obecnie w ciąży i interesuje mnie przepis dotyczący urlopu macieżyńskiego. Wiem, iż obecnie przysługuje mi 16 tygodni w/w urlopu,…

Urlop macierzyński

Czy osobie samotnie wychowującej dziecko przysługuje urlop macierzyński w wymiarze dłuższym niż 16 tygodni? Jeśli tak to prosiłabym o podanie…

Czy osobie samotnie wychowującej dziecko przysługuje urlop macierzyński w wymiarze dłuższym niż 16 tygodni? Jeśli tak to prosiłabym o podanie podstawy prawnej.