Strefa klienta
Pomoc

Jakie konsekwencje będzie stanowić praca u innego pracodawcy na zwolnieniu lekarskim ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Pracownik powinien wykorzystywać swoje  zwolnienie lekarskie  zgodnie z jego przeznaczeniem a nie podejmować w tym czasie jakiegokolwiek zatrudnienia.Co istotne, jeżeli jest zatrudniony u dwóch pracodawców, wtedy  do obu z nich dostarcza dwa różne zwolnienia lekarskie ( a nie jedno skopiowane). Lekarz na jego prośbę wyda mu takie zwolnienia.

Linia orzecznicza Sądu Najwyższego

Pracodawca może zwolnić  pracownika, który w czasie  zwolnienia lekarskiego podejmuje pracę. Z  wyroku  SN z 21.10.1999 r., I PKN 308/99, OSNP Nr 5/2001, poz. 154 wynika bowiem, że wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem może być naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych i stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 KP tylko wtedy, gdy pracownikowi można przypisać winę, co najmniej w postaci rażącego niedbalstwa.

Stanowisko ZUS

W świetle art.17 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77 poz. 512) ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 lutego 2008r., I UK 249/07. Uznał on w nim, że  utrata zasiłku chorobowego dotyczy  okresu zasiłkowego w którym pracownik wykonywał pracę zarobkową.

Podstawa prawna:

- art.17 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77 poz. 512)

Stan prawny na 25 lipca 2011 roku

WK 

Hasła:

zwolnienie lekarskie, adwokat, praca na zwolnieniu lekarskim, prawo pracy, pracownik, prawnik, porady prawne

Data odpowiedzi:

27-07-2011r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

232053

Podobne:

Okres ochronny kobiety w ciąży

Okres ochronny kobiety w ciąży

Podpisanie wypowiedzenia a L4

Podpisanie wypowiedzenia a L4

Czy na L4 można pracować w weekendy ?

Czy na L4 można pracować w weekendy ?