Strefa klienta
Pomoc

Jakie mam prawo do mieszkania komunalnego, kiedy zameldowana jest w nim od 4 lat, a głównym najemcą jest moja babcia? Czy to dostanę później po babci przydział na ten lokal ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Zagadnienie to jest uregulowane w art. 691 kodeksu cywilnego (dodany ustawą z dnia 10 lipca 2001, o ochronie praw lokatorów). Czytamy tam, iż w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
Osoby wymienione powyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie braku osób uprawnionych stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. Reasumując wnuczka po śmierci babci nie wstąpi w stosunek najmu. Oczywiście administracja może z nią zawrzeć nową najmu, ale nie musi tego uczynić. Może więc to oznaczać konieczność poszukiwania nowego mieszkania.

Hasła:

najem

Data odpowiedzi:

28-06-2002r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

265

Podobne:

Od 14 lat mieszkałam z babcią w mieszkaniu komunalnym. W grudniu babcia zmarła a ja dowiedziałam się, że nie mam…

Mieszkanie po babci, eksmisja z mieszkania komunalnego.

Czy moja córka w wieku 16 lat może wejść w stosunek najmu po babci. Jest zameldowana od 1997 r. Mieszkanie…

Czy moja córka w wieku 16 lat może wejść w stosunek najmu po babci. Jest zameldowana od 1997 r. Mieszkanie jest kwaterunkowe. Córka opiekuje się babcią.