Strefa klienta
Pomoc

Jakie są koszty zrobienia rozdzielności majątkowej ? Dotychczas istniała wspólność małżeńska. jak i gdzie można przeprowadzić rozdzielność majątkową i ile to będzie kosztować?


Pytanie:

Odpowiedź:

Małżonkowie, zgodnie z art. 47, kro mogą przez umowę: rozszerzyć wspólność ustawową, ograniczyć wspólność ustawową, wyłączyć wspólność, czyli ustanowić ustrój rozdzielności majątkowej. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wspólność majątkowa istniejąca pomiędzy małżonkami ustaje w momencie zawarcia umowy o rozdzielności. Sporządzenie umowy o rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami przez notariusza to koszt do 400 zł. W art. 52 kro zostało przewidziane sądowe zniesienie wspólności majątkowej. Wtedy wspólność majątkowa ustaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją znosi. Z chwilą ustania wspólności majątkowej między małżonkami powstaje między nimi rozdzielność majątkowa. Jednakże trzeba się w tym przypadku liczyć z różnymi kosztami np. koszty sądowe, opłaty sądowe, należności świadków, koszty opłat telefonicznych i telegraficznych, koszty przewozu osób, zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania, koszty ogłoszeń, koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Data odpowiedzi:

16-01-2003r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

2571

Podobne:

Jesteśmy małżeństwem od 6 lat i oboje chcemy zrobić rozdzielność majątkową - co trzeba zrobić, jaka jest procedura?

Jesteśmy małżeństwem od 6 lat i oboje chcemy zrobić rozdzielność majątkową - co trzeba zrobić, jaka jest procedura?

Jakie są plusy a jakie minusy rozdzielności majątkowej w małżeństwie? Czy młode małżeństwo, które zdecydowało się na rozdzielność majątkową może…

Jakie są plusy a jakie minusy rozdzielności majątkowej w małżeństwie? Czy młode małżeństwo, które zdecydowało się na rozdzielność majątkową może później wziąć w banku wspólny kredyt mieszkaniowy ? W jaki sposób załatwia się rozdz

Mama od 6 lat pozostaje w związku małżeńskim ale w zasadzie jest w separacji. Nie jest ta separacja orzeczona w…

Czy opłaca się mamie wziąć rozwód - czy godzić się na układ taki jaki jest ?

Dotyczy dziedziczenia przez współmałżonka. Czy może dziedziczyć małżonek po zmarłym współmałżonku w przypadku gdy za życia mieli oni rozdzielność majątkową?…

Dotyczy dziedziczenia przez współmałżonka.