Strefa klienta
Pomoc

Jakie są przesłanki do ograniczenia władzy rodzicielskiej? Jakie argumenty powinny znaleść się we wniosku do sądu ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Władza rodzicielska może zostać ograniczona jedynie w przypadku, gdy przysługuje ona obojgu rodziców nie pozostających ze sobą w związku małżeńskim, albo pozostają w związku małżeńskim, ale żyją w rozłączeniu. Sąd opiekuńczy może w takich wypadkach powierzyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców, a drugiemu ograniczyć do obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Każdy z rodziców powinien wykonywać pieczę nad osobą i majątkiem dziecka oraz wychowywać swoje dziecko (tak jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny). W razie nienależytego wykonywania władzy rodzicielskiej może ona zostać ograniczona. Sąd może również pozbawić władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, gdy ten nie żyje lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej. Wtedy cała władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców, chyba, że ten również nie żyje lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej, wtedy ustanawia się dla dziecka opiekę.

Hasła:

ograniczenie praw rodzicielskich

Data odpowiedzi:

14-07-2005r.

Działy prawa:

Rodzinne

Numer porady:

118186

Podobne:

Dzień dobry. Czy stwierdzenie w uzasadnieniu w pozwie rozwodowym na temat opieki nad dzieckiem: "Pozwany ma zapewnione prawo do kontaktów…

Kontakty ojca z dzieckiem

Witam dziękuję za odpowiedź wyczerpującą na poniższe pytanie jednakże nie zadawala mnie bo nadal stoję w punkcie wyjścia, zatem jeśli…

Witam dziękuję za odpow...

Czy moga byc wyciagniete prawne konsekwencje (jesli tak, to jakie) wzgledem matki mojego dziecka, ktora zabrala je na dwutygodniowy wyjazd…

Konsekwencje wywiezienia dziecka za granicę bez zgody obojga rodziców

Uregulowanie kontaktów byłego męża z dzieckiem

Uregulowanie kontaktów byłego męża z dzieckiem