Strefa klienta
Pomoc

Jakie świadczenia przysługują kobiecie ciężarnej, jeżeli nie przekroczywszy pierwszego miesiąca ciąży, kończy jej się umowa o pracę na czas określony?


Pytanie:

Odpowiedź:

W sytuacji opisanej w tym pytaniu właściwy jest art. 177 par. 3 k.p. – „Umowa o prace zawarta na czas określony (…), która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu”. W Pani sytuacji końcowa data obowiązywania umowy terminowej nie przypada po upływie trzeciego miesiąca ciąży zatem umowa ta rozwiąże się w terminie w niej wskazanym. Powinna Pani zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (publikacja: Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 i nr 273, poz. 2703) w art. 71. ust. 1 stanowi, że jeżeli dla bezrobotnego nie ma odpowiedniej propozycji pracy, szkolenia, stażu, prac interwencyjnych lub robót publicznych i w okresie 18 miesięcy poprzedzającym zarejestrowanie się bezrobotny pracował co najmniej 365 dni wtedy przysługuje mu prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Co ważne, w okresie co najmniej 365 dni zatrudnienia wymagane jest osiągane wynagrodzenie „(…) w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę”. Podstawa prawna: - art. 177 par. 3 K.p., - art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (publikacja: Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 i nr 273, poz. 2703).

Hasła:

ciąża

Data odpowiedzi:

21-02-2006r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

129849

Podobne:

Alimenty dla matki od dzieci

Alimenty dla matki od dzieci

Zmiana osoby korzystającej z nieruchomości

Zmiana osoby korzystającej z nieruchomości

Czy wniosek złożony przez powoda na rozprawie przed sądem I instancji o zwrot kosztów procesu w postaci kosztów dojazdu i…

Czy wniosek złożony prz...

Jak skutecznie obronić się przed pochopnym wykorzystaniem BTE przez bank, pomimo chęci porozumienia ze strony dłużnika i chęci regulowania długu?

Jak skutecznie obronić s...