Strefa klienta
Pomoc

Jestem po rozwodzie. Czy należy mi się urlop okolicznościowy na śmierć byłego teścia, teściową ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Jak wynika z treści § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281) pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący 1 dzień zgonu i pogrzebu teściowej, teścia. Co istotne nawet w przypadku rozwodu zwolnienie to powinno zostać udzielone pracownikowi. Związane jest to z tym nadal istnieje stosunek powinowactwa. Jasno mówi o tym art. 61(8) par. 1 krio w którym czytamy, iż „Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa”. Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281); - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Hasła:

rozwód, urlop okolicznościowy

Data odpowiedzi:

17-03-2010r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

229868

Podobne: